Podział technik Judo

Nage-waza to technika rzutów
W Kodokan Judo wyróżniono po ostatniej rewizji w 1997 roku 67 technik. Dzieli się je na dwie grupy:
     A. Tachi-waza to rzuty wykonywane stojąc, tori nie traci równowagi podczas rzutu (łącznie 47 technik). Zalicza się do nich rzuty z następujących podgrup:
              → Te-waza - rzuty wykonywane rękoma (15 technik),
              → Koshi-waza - rzuty biodrowe (11 technik),
              → Ashi-waza - rzuty nożne (21 technik).
       B. Sutemi-waza - rzuty poświęcenia, w których tori "poświęca" swoją stojącą pozycję, wykonując upadek, aby rzucić uke (łącznie 20 technik). Dzieli się je na dwie podgrupy:
              → Ma-sutemi-waza - rzuty z upadkiem na plecy (5 technik),
              → Yoko-sutemi-waza - rzuty z upadkiem na bok (15 technik).

Katame-waza to technika obezwładnień
Tę dużą grupę (29 technik) dzieli się na trzy podgrupy:
        → Osaekomi-waza (techika trzymań) - 7 technik,
        → Shime-waza(technika duszeń) - 12 technik,
        → Kansetsu-waza (technika dźwigni) - 10 technik.
Tylko pierwsza z tych podgrup przypisana jest do technik Ne-waza (technika parteru), natomiast zalicza się tu Shime-waza i Kansetsu-waza chociaż stosuje się je również rzadko w stójce. Jednak w walce sportowej większość technik Katame-waza jest skutecznie wykonywana wyłącznie w Ne-waza.
Liczba technik Kodokan Judo i ich nazewnictwo zostały zrewidowane w 1985 roku. Dodano 5 duszeń (Sode-guruma-jime, Kata-te-jime, Ryo-te-jime, Tsukkomi-jime, Sankaku-jime) oraz 3 dźwignie (Ude-hishigi-ashi-gatame, Ude-hishigi-te-gatame, Ude-hishigi-sankaku-gatame), zastąpiono również starą nazwę trzymania Hon-kesa-gatame nową: Kesa-gatame.

Kata
Każde kata jest esencją układu technik. Ćwiczenia kata pomagają w zrozumieniu teoretycznych podstaw judo.
W Kodokan Judo praktykowanych jest siedem rodzajów kata::
          → Nage-no-kata - formy rzutów,
              → Katame-no-kata- formy obezwładnień,
              → Kime-no-kata- formy "podejmowania decyzji",
              → Kodokan-goshin-jutsu- formy samoobrony,
              → Ju-no-kata- "delikatne" formy (ponoć stworzone specjalnie dla kobiet),
              → Itsutsu-no-kata- formy „pięciu”,
              → Koshiki-no-kata- formy archaiczne.
W judo uczą też kappo lub katsu, czyli metody resuscytacji po przyduszeniu.

Atemi-waza to technika uderzeń
Ponieważ na całym świecie trenuje się judo jako sport, praktycznie nie ćwiczy się atemi-waza. Atemi-waza dzieli się na dwie grupy:
     A. Ashi-ate-waza to technika uderzeń nogami. Zalicza się do nich uderzenia następującymi elementami nogi:
              → Hiza-gashira-ate-waza - uderzenia wykonane kolanem,
              → Sekito-ate-waza - uderzenia wykonane stopą,
              → Kakato-ate-waza - uderzenia wykonane piętą.
       B. Ude-ate-waza - to technika uderzeń rękoma. Zalicza się do nich uderzenia następującymi elementami ręki:
              → Yubisaki-ate-waza - uderzenia wykonane czubkami palców,
              → Tegatana-ate-waza - uderzenie wykonane kantem dłoni,
              → Kubushi-ate-waza - uderzenie wykonane pięścią,
              → Hiji-ate-waza - uderzenie wykonane łokciem.
Data aktualizacji strony:
Copyright by http://www.judomifune.pl/. Wszystkie prawa zastrzeżone.