Podział technik judo

Nage-waza to technika rzutów
W Kodokan Judo wyróżniono po ostatniej rewizji w 1997 roku 67 technik. Dzieli się je na dwie grupy:
A. Tachi-waza to rzuty wykonywane stojąc, tori nie traci równowagi podczas rzutu (łącznie 47 technik). Zalicza się do nich rzuty z następujących podgrup:
→ Te-waza – rzuty wykonywane rękoma (15 technik),
→ Koshi-waza – rzuty biodrowe (11 technik),
→ Ashi-waza – rzuty nożne (21 technik).
B. Sutemi-waza – rzuty poświęcenia, w których tori „poświęca” swoją stojącą pozycję, wykonując upadek, aby rzucić uke (łącznie 20 technik). Dzieli się je na dwie podgrupy:
→ Ma-sutemi-waza – rzuty z upadkiem na plecy (5 technik),
→ Yoko-sutemi-waza – rzuty z upadkiem na bok (15 technik).

Katame-waza to technika obezwładnień
Tę dużą grupę (29 technik) dzieli się na trzy podgrupy:
→ Osaekomi-waza (techika trzymań) – 7 technik,
→ Shime-waza(technika duszeń) – 12 technik,
→ Kansetsu-waza (technika dźwigni) – 10 technik.
Tylko pierwsza z tych podgrup przypisana jest do technik Ne-waza (technika parteru), natomiast zalicza się tu Shime-waza i Kansetsu-waza chociaż stosuje się je również rzadko w stójce. Jednak w walce sportowej większość technik Katame-waza jest skutecznie wykonywana wyłącznie w Ne-waza.
Liczba technik Kodokan Judo i ich nazewnictwo zostały zrewidowane w 1985 roku. Dodano 5 duszeń (Sode-guruma-jime, Kata-te-jime, Ryo-te-jime, Tsukkomi-jime, Sankaku-jime) oraz 3 dźwignie (Ude-hishigi-ashi-gatame, Ude-hishigi-te-gatame, Ude-hishigi-sankaku-gatame), zastąpiono również starą nazwę trzymania Hon-kesa-gatame nową: Kesa-gatame.

Kata
Każde kata jest esencją układu technik. Ćwiczenia kata pomagają w zrozumieniu teoretycznych podstaw judo.
W Kodokan Judo praktykowanych jest siedem rodzajów kata::
→ Nage-no-kata – formy rzutów,
→ Katame-no-kata – formy obezwładnień,
→ Kime-no-kata – formy „podejmowania decyzji”,
→ Kodokan-goshin-jutsu – formy samoobrony,
→ Ju-no-kata – „delikatne” formy (ponoć stworzone specjalnie dla kobiet),
→ Itsutsu-no-kata – formy „pięciu”,
→ Koshiki-no-kata – formy archaiczne.
W judo uczą też kappo lub katsu, czyli metody resuscytacji po przyduszeniu.

Atemi-waza to technika uderzeń
Ponieważ na całym świecie trenuje się judo jako sport, praktycznie nie ćwiczy się atemi-waza. Atemi-waza dzieli się na dwie grupy:
A. Ashi-ate-waza to technika uderzeń nogami. Zalicza się do nich uderzenia następującymi elementami nogi:
→ Hiza-gashira-ate-waza – uderzenia wykonane kolanem,
→ Sekito-ate-waza – uderzenia wykonane stopą,
→ Kakato-ate-waza – uderzenia wykonane piętą.
B. Ude-ate-waza – to technika uderzeń rękoma. Zalicza się do nich uderzenia następującymi elementami ręki:
→ Yubisaki-ate-waza – uderzenia wykonane czubkami palców,
→ Tegatana-ate-waza – uderzenie wykonane kantem dłoni,
→ Kubushi-ate-waza – uderzenie wykonane pięścią,
→ Hiji-ate-waza – uderzenie wykonane łokciem.