Regulamin obozu

REGULAMIN OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO SEKCJI JUDO MAUSZ

I. W CZASIE TRWANIA OBOZU UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI:
1. PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH POLECEŃ KIEROWNIKÓW I TRENERÓW
2.PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO:
A) SZANOWAĆ MIENIE OŚRODKA I UŻYTKOWAĆ GO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
B) INFORMOWAĆ TRENNERÓW O ZAISTNIAŁYCH USTERKACH I USZKODZENIECH POWSTAŁYCH PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO.
C) PO WYJŚCIU NA ZAJĘCIA DOPILNOWAĆ ZAMKNIĘCIA DRZWI NA KLUCZ A KLUCZE ZDAĆ TRENEROM.
3. Dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach.
4. Dbać o higienę osobistą.
5. ZACHOWYWAĆ POSTAWĘ MORALNA GODNĄ ZAWODNIKA SEKCJI JUDO:
      – DBAĆ O KULTURALNE ZACHOWANIE W STOSUNKU DO INNYCH UCZESTNIKÓW OBOZU ORAZ OSÓB POSTRONNYCH.
6. W przypadku złego samopoczucia natychmiast informować o tym trenerów.
7. ZACHOWYWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS ZAJĘĆ BEZWZGLĘDNIE STOSUJĄC SIĘ
      DO POLECEŃ TRENERÓW I OBSŁUGI OŚRODKA.
8. ZACHOWYWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CZASIE ZAJĘĆ NA KĄPIELISKU.
      – STOSOWAĆ SIĘ BEZWZGLĘDNIE DO POLECEN TRENERÓW, RATOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGI KAPIELISKA.
      – W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ SKOKÓW DO WODY NA GŁOWĘ, PODTAPIANIA, A TAKŻE SAMOWOLNEGO ODDALANIA SIĘ OD GRUPY
9. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00
10. Stawiać się punktualnie na zajęcia, posiłki, oraz na wszystkie zbiórki.
11. Zabrania się:
      a) używania ognia w ośrodku oraz w jego obrębie,
      b) oddalania się z rejonu ośrodka bez zgody trenerów,
      c) przebywania w miejscach do tego nie przeznaczonych.

ZA NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO OŚRODKA,
REGULAMINU OBOZU ORAZ POLECEŃ TRENERÓW GROZI WYDALENIE Z OBOZU, POWIADOMIENIE RODZICÓW O ZAISTNIAŁYCH SYTUACJACH
AŻ DO WYKLUCZENIA Z SEKCJI WŁĄCZNIE
KIEROWNIK OBOZU.