Wymogi na stopnie KYU

Egzamin na stopień 6 KYU
– BIAŁY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
Egzamin na stopień 5,5 KYU
– BIAŁO-ŻÓŁTY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
żółty pasżółto-pomarańczowy pas
 1. Historia Judo 1. Historia Judo
 2. Zasady Judo 2. Zasady Judo
 3. Składanie Judogi 3. Składanie Judogi
 4. Wiązanie pasa 4. Wiązanie pasa
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 7. Uchwyty: – KUMI KATA 7. Uchwyty: – KUMI KATA
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 10. Trzymania:  – HON KESA GATAME;
 – YOKO SHIHO GATAME;
 – TATE SHIHO GATAME;
 – KAMI SHIHO GATAME
 10. Trzymania:  – HON KESA GATAME;
 – YOKO SHIHO GATAME;
 – TATE SHIHO GATAME;
 – KAMI SHIHO GATAME
 11. Dowolny rzut: 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – O-GOSHI;
 – O-SOTO-GARI;
 – DE-ASHI-BARAI
 Obowiązują także wymogi ze stopni niższych!!!

Egzamin na stopień 5 KYU
– ZÓŁTY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
Egzamin na stopień 4,5 KYU
– ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
żółty pasżółto-pomarańczowy pas
 1. Historia Judo 1. Historia Judo
 2. Zasady Judo 2. Zasady Judo
 3. Składanie Judogi 3. Składanie Judogi
 4. Wiązanie pasa 4. Wiązanie pasa
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 7. Uchwyty: – KUMI KATA 7. Uchwyty: – KUMI KATA
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 10. Trzymania:
       (KATAME – WAZA):
 – KUZURE YOKO SHIHO GATAME;
 – MAKURA KESA GATAME;
 – KUZURE TATE SHIHO GATAME;
 – KAMIM SHIHO GATAME
 10. Trzymania:
       (KATAME – WAZA):
 – MUNE GATAME;
 – MAKURA KESA GATAME;
 – KUZURE TATE SHIHO GATAME;
 – KAMIM SHIHO GATAME
 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – O-GOSHI;
 – O-SOTO-GARI;
 – DE-ASHI-BARAI;
 – KO-UCHI-GARI;
 – O-UCHI-GARI;
 – SASAE-TSURI-KOMI-ASHI;
 – IPPON-SEOI-NAGE
 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – HARAI-GOSHI;
 – KOSHI-GURUMA;
 – MOROTE-SEOINAGE
 Obowiązują także wymogi ze stopni niższych!!! Obowiązują także wymogi ze stopni niższych!!!

Egzamin na stopień 4 KYU
– POMARAŃCZOWY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
Egzamin na stopień 3,5 KYU
– POMARAŃCZOWO-ZIELONY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
żółty pasżółto-pomarańczowy pas
 1. Historia Judo 1. Historia Judo
 2. Zasady Judo 2. Zasady Judo
 3. Składanie Judogi 3. Składanie Judogi
 4. Wiązanie pasa 4. Wiązanie pasa
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 7. Uchwyty: – KUMI KATA 7. Uchwyty: – KUMI KATA
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 10. Trzymania:
       (KATAME – WAZA):
 – UDE GARAMI;
 – UDE HISHIGI JUJI GATAME;
 – KATA GATAME;
 – KUZURE KAMI SHIHO GATAME
 10. Trzymania:
       (KATAME – WAZA):
 – UDE GARAMI;
 – UDE HISHIGI JUJI GATAME;
 – KATA GATAME;
 – KUZURE KAMI SHIHO GATAME
 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – HARAI GOSHI;
 – KOSHI GURUMA;
 – MOROTE SEOINAGE;
 – TAI OTOSHI;
 – UCHI MATA;
 – KO SOTO GARI;
 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – HANE GOSHI;
 – HIZA GURUMA;
 – UCHI MATA
 Obowiązują także wymogi ze stopni niższych!!! Obowiązują także wymogi ze stopni niższych!!!

Egzamin na stopień 3 KYU
– ZIELONY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
Egzamin na stopień 2 KYU
– NIEBIESKI PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
żółty pasżółto-pomarańczowy pas
 1. Historia Judo 1. Historia Judo
 2. Zasady Judo 2. Zasady Judo
 3. Składanie Judogi 3. Składanie Judogi
 4. Wiązanie pasa 4. Wiązanie pasa
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 7. Uchwyty: – KUMI KATA 7. Uchwyty: – KUMI KATA
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 10. Trzymania:
       (KATAME – WAZA):
 – KATA JUJI JIME;
 – GYAKU JUJI JIME;
 – NAMI JUJI JIME;
 – HADAKA JIME;
 – OKURI ERI JIME
 10. Trzymania:
       (KATAME – WAZA):
 – UDE GATAME;
 – HIZA GATAME;
 – HARA GATAME;
 – WAKI GATME
 – UDE GARAMI
 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – HANE GOSHI;
 – HIZA GURUMA;
 – TOMOE NAGE;
 – TANI OTOSHI;
 – TSURI KOMI GOSHI;
 – ASHI GURUMA;
 – UKI OTOSHI
 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – O GURUMA;
 – SOTO MAKI KOMI;
 – HARAI TSURI KOMI ASHI
 – SUKUI NAGE;
 – SUMI GAESHI;
 – KATA GURUMA;
 – O SOTO OTOSHI
 Obowiązują także wymogi ze stopni niższych!!! Obowiązują także wymogi ze stopni niższych!!!

Egzamin na stopień 1 KYU
– BRĄZOWY PAS –
Obowiązujące wymogi na stopnie kyu zgodnie z regulaminem PZ JUDO
brazowy pas
 1. Historia Judo
 2. Zasady Judo
 3. Składanie Judogi
 4. Wiązanie pasa
 5. Postawy: – ZA REI,
 -TACHI REI
 6. Kroki: – TSUGI ASHI,
 – TSURI ASHI,
 – TAI SABAKI (Obroty ciała)
 7. Uchwyty: – KUMI KATA
 8. Fazy rzutu:  – KUZUSHI;
 – TSUKURI;
 – KAKE
 9. Pady:  – ZEMPO UKEMI,
 – KOCHO UKEMI,
 – YOKO UKEMI,
 – MAE UKEMI
 10. Trzymania:
       (KATAME – WAZA):
 – SODE GURUMA JIME;
 – RYOTE JIME;
 – SANKAKU JIME;
 – TSUKKOMI JIME;
 – KATAHA JIME
 11. Techniki rzutów
       (NAGE WAZA):
 – URA NAGE;
 – TE GURUMA;
 – UKI WAZA;
 – SUMI OTOSHI;
 – YOKO GAKE;
 – USHIRO GOSHI;
 – UTSURI GOSHI
 Obowiązuje znajomość technik judo: – TE WAZA
 – KOSHI WAZA
 – ASHI WAZA
 – SUTEMI WAZA
 – KANSETSU WAZA
 – SHIME WAZA
 – OSAE KOMI WAZA
 – TECHNIKI SPECJALNE
 – TECHNIKI KOMBINACJI
 – TECHNIKI KONTRATAKÓW
 – TECHNIKI SPROWADZANIA DO PARTERU


Regulamin uzyskiwania stopni KYU

1. Ustala się 6 głównych stopni kyu oraz 3 stopnie pośrednie 6 kyu – pas biały 5,5 kyu – pas biało – żółty 5 kyu – pas żółty 4,5 kyu – pas żółto – pomarańczowy 4 kyu – pas pomarańczowy 3,5 kyu – pas pomarańczowo – zielony 3 kyu – pas zielony 2 kyu – pas niebieski 1 kyu – pas brązowy

a.) Zawodników od 6 do 12 roku życia obowiązują wszystkie stopnie główne oraz pośrednie
Uwaga! W indywidualnych przypadkach dopuszcza się pominięcie stopnia pośredniego 3,5 kyu i uzyskania stopnia 3 kyu (patrz wymogi na stopień 3 kyu oraz warunki dopuszczenia do egzaminu na ten stopień)gdy zawodnik nie ukończył 12 roku życia, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez trenera do Komisji Egzaminacyjnej

b.) Zawodników powyżej 12 roku życia obowiązują stopnie główne

2. Kryterium zdobywania stopni KYU:
a.) 6 – 4 KYU spełnienie wymagań technicznych
b.) 3 – 1 KYU spełnienie wymagań technicznych i sportowych
c.) 6 – 1 KYU spełnienie kryterium czasowego

3. Wymagania sportowe: Uzyskanie minimum 30 punktów w turniejach objętych kalendarzem PZ JUDO, Regionów i OZ JUDO wg następującego klucza
– zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 stopnie niższym – 1 pkt
– zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopnie niższym – 2 pkt
– zwycięstwo nad zawodnikiem o równym stopniu – 3 pkt
– zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopień wyższym – 4 pkt
– zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 stopnie wyższym – 5 pkt

4. Wymagania techniczne i kryteria czasowe:
a.) Aby uzyskać wyższy od posiadanego stopień judo należy zdać egzamin techniczny demonstrując techniki wyznaczone niniejszym regulaminem dla danego stopnia oraz wykazać się umiejętnością technik obowiązujących na wszystkie poprzednie stopnie.
b.) NAGE WAZA należy demonstrować w YOKU SOKU GEIKO na obydwie strony, KATAME WAZA wykazując umiejętność przejść na leżącym na brzuchu, klęczącym w podporze, leżącym na plecach – od strony nóg oraz z pozycji leżenia pod przeciwnikiem.
Uwaga!!! Dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia techniki NAGE WAZA mogą wykonywać w miejscu na jedną stronę, a techniki KATAME WAZA gdy UKE leży na plecach.
c.) Kryteria czasowe
….kryteria czasowe na stopnie 6 – 3,5 kyu dla dzieci od 6 do 13 roku życia:
– w trybie zawodniczym minimum po 6 miesiącach od uzyskania poprzedniego stopnia.
– w trybie rekreacyjnym minimum po roku od uzyskania poprzedniego stopnia i udokumentowaniu 150 pkt za udział w treningach randorii (Uwaga za jedno stoczone randowi 1 pkt bez względu na stopień przeciwnika
….kryteria czasowe na stopień 3 kyu
– w trybie zawodniczym minimum po 6 miesiącach od uzyskania poprzedniego stopnia.
– w trybie rekreacyjnym minimum po roku od uzyskania poprzedniego stopnia i udokumentowaniu 150 pkt za udział w treningach randorii.
– ukończenie 12 roku życia ( UWAGA ! Udokumentowanie startów w zawodach młodzików i zebranie 30 pkt w tych startach)
W szczególnych przypadkach na wniosek trenera można ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu na stopień 3 KYU przed ukończeniem 12 roku życia ale pod warunkiem spełnienia kryterium technicznego oraz sportowego w grupie dzieci.
….kryteria czasowe na stopień 2 kyu
– w trybie zawodniczym minimum po 6 miesiącach od uzyskania poprzedniego stopnia.
– w trybie rekreacyjnym minimum po roku od uzyskania poprzedniego stopnia i udokumentowaniu 150 pkt za udział w treningach randorii.
– udokumentowanie startów w zawodach mistrzowskich młodzików oraz w zawodach juniorów młodszych
….kryteria czasowe na stopień 1 kyu
– w trybie zawodniczym minimum po 6 miesiącach od uzyskania poprzedniego stopnia.
– w trybie rekreacyjnym minimum po roku od uzyskania poprzedniego stopnia i udokumentowaniu 150 pkt za udział w treningach randorii.
– udokumentowanie startów w zawodach mistrzowskich juniorów młodszych (minimum ukończenie 15 roku życia)
Uwaga!!! Nie ma pomijania stopni głównych. Nie ma pomijania stopni pośrednich ( patrz wyjątki dla dzieci którzy nie ukończyli 12 roku życia).
….kryteria czasowe na stopień od 6 – 1 kyu dla osób powyżej 12 roku
– w trybie rekreacyjnym minimum po roku od uzyskania poprzedniego stopnia i udokumentowaniu 150 pkt za udział w treningach randorii.
Uwaga!!!: Trener decyduje o dopuszczeniu zawodnika do egzaminu po złożeniu odpowiednich dokumentów do Komisji Egzaminacyjnej, która zatwierdza lub odrzuca wniosek w przypadku stwierdzenia nie spełnienia odpowiednich kryteriów przez zawodnika.
Trenerzy odpowiadają za przygotowanie techniczne zawodnika, a w przypadku stwierdzenia braków powinni nie dopuścić zawodnika (Aby oszczędzić mu stresu w przypadku ewentualnego negatywnego wyniku egzaminu).
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Paweł Chybczyński