Czym jest judo

Na czym polega Judo

Jigoro Kano (twórca judo) w małej salce stworzył system wartości, metodę wychowania, sztukę samoobrony, i nowoczesny sport. Za cel przewodni twórca obrał doskonalenie „samego siebie”, co miało być uzyskiwane przez systematyczne ćwiczenia. Judo jest sportem walki, opierającym się na rzutach i chwytach. Zabronione są tu uderzenia, kopnięcia, oraz techniki które są niebezpieczne dla zdrowie i życia. Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje że nie liczy się głównie siła i masa ciała, ale szybkość i zręczność. Dla dzieci i młodzieży jest systemem wychowania fizycznego, sportem, który przygotowuje do życia codziennego. Judo kształtuję szybkość, zwinność, zręczność, siłę, wytrzymałość, a także spostrzegawczość, odwagę, opanowanie, odporność. Koncentrację i wytrwałość. Wpływ wychowawczy tego sportu jest niezaprzeczalny.

Początek z Judo

Zajęcia judo w okresie początkowym to głównie zabawa. Przez pierwsze lata treningi są głównie nastawione na bardzo mocny rozwój ogólnorozwojowy. Podczas zajęć oprócz zabawy, dzieci uczą się umiejętności upadania, zaznajamiają się z matą, która jest dość twarda, ale sprężysta co gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć. Duży nacisk trenerzy stawiają na gimnastykę i akrobatykę. Dzieci uczą się przewrotów w przód, w tył, mostków, stania na głowie, na ramionach itd. Celem zajęć jest także uodpornienie dzieci na kontakt cielesny z innymi rówieśnikami. Jest dużo przepychanie, przeciągania, wypychania, turlanie jednych po drugich. Już po kilku treningach rodzice zauważają pozytywne efekty treningu. Dzieci przestają się bać zderzeń z kolegami, nie boją się upadków, uodporniają się na ból. Szereg zabaw z czołganiem, pełzaniem czy czworakowaniem wpływa na wzmocnienie mięśni szkieletowych, które odpowiadają za prawidłową sylwetkę ciała .Judo w okresie przedszkolnym i szkolnym to najlepsza gimnastyka korekcyjna. Kolejnym etapem trenowania judo przez dzieci jest poznanie najprostszych elementów walki w parterze. Podczas zajęć dzieci uczą się także podstawowych komend wygłaszanych z języku japońskim, poznają historię judo. Dużą wagę przewiązuje się także do kształtowania strony psychicznej. Dzieci uczą się dyscypliny, szacunku do nauczyciela i swoich rówieśników. Uczą się także samodzielności (ubieranie, składanie ubrań, wiązania butów itd.), a także cierpliwości i nieustępliwości w dążeniu do sukcesu.